Welkom bij ONL

Onderwijszorg Nederland is een landelijke coƶperatie van adviesbureaus. Bij ONL zijn orthopedagogen, psychologen, logopedisten en behandelaars werkzaam die specialistische zorg bieden op het gebied van ernstige enkelvoudige dyslexie en gedragsproblemen. Bij de diverse bureaus werkt men al jarenlang op deze gebieden samen met ouders, scholen, GGZ, Centra voor jeugd & gezin en samenwerkingsverbanden om te komen tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg.

In de dienstverlening van ONL staat de behandeling van het individuele kind centraal.

Voor meer informatie over ONL en het aanbod op het gebied van dyslexie en de zorg bij gedragsproblemen, klikt u onderstaand verder.

 

Een initiatief van: Edventure