Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Informatie voor ouders

Bij onvoldoende resultaten van extra lees- en spellingsinstructie door school, en voldoende onderbouwing van het vermoeden van EED, komt een kind in aanmerking voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Omdat gemeenten vanaf 2015 zorgplicht hebben voor alle vormen van jeugdhulp moeten zij wel eerst toestemming geven. Bij doorverwijzing van de huisarts is (vooralsnog) geen expliciete toestemming nodig.

Als inderdaad blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en de behandeling daarvan niet ernstig kan worden belemmerd door comorbide stoornissen/problematiek, kan het behandeltraject in principe starten bij ONL. Als kinderen wel bijkomende problematiek hebben zijn er andere vormen van jeugdhulp beschikbaar via de gemeente.