Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Klachten

Leden van Onderwijszorg Nederland (ONL) hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Bent u als ouder onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van ONL dan kunt u een klacht indienen bij het betreffende ONL-lid. Het daarvoor geldende klachtenreglement kunt u tevens bij hen opvragen.

Commissie van Beroep
Indien de behandeling van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u besluiten in hoger beroep te gaan door uw klacht in te dienen bij de landelijke en onafhankelijke Commissie van Beroep van ONL. 

Samenstelling Commissie van Beroep ONL:
De heer  ir. J.W.M. Borgsteede (voorzitter)
Mevrouw drs. M. Idema
Mevrouw drs. G.H. Balm-van Bruxvoort

De Commissie van Beroep van ONL zal uw klacht met de grootste zorgvuldigheid behandelen. Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Klachtenregeling ONL die u hieronder kunt downloaden als pdf-bestand.
[download id=”21″]

U kunt uw klacht richten aan de secretaris van de commissie:
Commissie van Beroep ONL
T.a.v. mevrouw mr. D.T. de Vries
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG  Den Haag