Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Diagnostiek en Behandeling

Hoe ziet een behandeltraject bij ONL er uit?

Een behandelingtraject begint met een verzoek van een ouder om een onderzoek naar mogelijke ernstige enkelvoudige dyslexie bij een kind uit te voeren, mits de gemeente daarvoor toestemming heeft gegeven of een huisarts heeft doorverwezen. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan opgesteld en besproken met ouders.Naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan opgesteld en besproken met ouders.

De behandelingen van ONL worden landelijk en op verschillende locaties aangeboden.

Het behandeltraject:

 • Het kind krijgt individuele behandeling, 55 minuten per week.
 • Een behandeltraject kan 1 tot 1,5 jaar duren.
 • Ouders doen iedere week thuis extra oefeningen met hun kind.
 • De school wordt over de inhoud van de behandeling geïnformeerd en bij de tussentijdse evaluatiegesprekken betrokken.
 • ONL biedt de zorg zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van het kind, school nabij aan. Waar mogelijk oefent het kind ook op school

Uitgangspunten bij de behandeling van EED:

 • Aandacht voor specifieke problemen en mogelijkheden van een kind.
 • ONL hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen.
 • De behandeling is aanvullend op het leesonderwijs aan en de begeleiding van kinderen met dyslexie door scholen.
 • De lees- en spellingsvaardigheid van de leerling wordt vergroot door een integrale aanpak met de school door de behandelaar.
 • Vergroten van de lees- en spellingmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar lees- en spellingproblemen.
 • Er ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.

Dyslexiebehandeling in beeld

Op ons Youtubekanaal brengen de ONL-leden de methodiek in beeld. Van harte aanbevolen.

youtubekanaal