Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Uw kind is aangemeld bij ONL

Als u uw kind heeft aangemeld bij ONL voor een diagnostisch onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie, ontvangen u en de school een vragenlijst. De vragenlijst voor school wordt ingevuld door de leraar en de intern begeleider. Deze vragenlijsten bevatten vragen over:

  • de schoolloopbaan
  • het sociaal-emotioneel functioneren leervorderingen,
  • de extra hulp die uw kind op school heeft gehad
  • het voorkomen van ernstige leesproblemen in de familie

Als na onderzoek de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie wordt gesteld, komt  uw kind in aanmerking voor vergoede behandeling daarvan door de gemeente waarin u woont. Het aantal behandelingen varieert afhankelijk van de voorgang van de behandelresultaten tussen de 40 en de -60 behandelsessies van ieder 45 minuten. Een kind komt slechts voor vergoeding van een behandeltraject in aanmerking.