Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Wat kunt u doen als ouder

Als uw kind (ernstige) lees- en spellingsproblemen heeft, kunt u de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect daarvan was. De school kan u adviseren of het aanmelden, via de gemeente of de huisarts, voor een diagnostisch onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie nodig en mogelijk is. Met toestemming van de gemeente waarin u woont dan wel met een doorverwijzing van uw huisarts kunt u uw kind aanmelden bij het ONL-lid van uw keuze voor onderzoek.

Voor de aanmelding is een ingevuld aanmeldingsformulier nodig en het schooldossier van uw kind. Dit dossier wordt door school ter beschikking gesteld.  Voor alle duidelijkheid, alleen ouders kunnen hun kind aanmelden. Niet de school.  U moet er wel rekening mee houden dat vergoeding van diagnostiek en (eventuele) behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie alleen wordt vergoed als de zorgaanbieder die door ouders wordt gekozen een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende gemeente. ONL is een landelijke dekkende coöperatie van dyslexiezorgaanbieders en kan via haar leden ouders vergoede zorg aanbieden.  Uiteraard kan de school daarbij ouders een of meerdere aanbieders aanbevelen waarmee zij goede ervaringen of een goede samenwerkingsrelatie heeft.