Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Informatie voor scholen

De diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) bij kinderen valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij lezen, spellen en schrijven, dat schoolprestaties ernstig kan belemmeren. Kinderen met dyslexie presteren op school dan ook vaak onder hun niveau, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is. Vroegtijdige signalering van dyslexie bij kinderen en het direct starten van begeleiding door school kan (ernstig) onderpresteren voorkomen en bijdragen aan lezen, spellen en schrijven op een functioneel niveau. De begeleiding behoort tot de basisondersteuning van de school.

Voordat ernstige enkelvoudige dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld, is begeleiding door school volgens het protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’ noodzakelijk. Bij onvoldoende resultaten van extra lees- en spellingsinstructie door school, en voldoende onderbouwing van het vermoeden van EED, en er is geen sprake van bijkomende problematiek die de behandeling kan belemmeren, komt een kind in aanmerking voor diagnostiek en na vaststelling van EED ook voor behandeling daarvan.

Het geven van toestemming voor en het betalen van dyslexiezorg is de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin een leerling met ernstige enkelvoudige dyslexie woont. Bij doorverwijzing van de huisarts is (vooralsnog) geen expliciete toestemming nodig.