Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Diagnostiek en Behandeling

Diagnostiek
Het diagnostisch onderzoek bij ONL naar ernstige enkelvoudige dyslexie bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gekeken naar de intelligentie om informatie te verkrijgen over de algemene cognitieve vaardigheden van uw kind. Daarnaast wordt een dyslexieonderzoek gedaan. Bij dit onderzoek worden enkele schoolse opdrachten gedaan zoals leesteksten, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes. Daarnaast worden opdrachten gedaan die specifiek op dyslectische kenmerken gericht zijn.

Als uit het diagnostisch onderzoek blijkt dat uw kind geen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, wordt het diagnostisch onderzoek wel vergoed. In geval de dyslexie is niet ernstig genoeg is verwijst ONL niet alleen terug naar de school van uw kind maar wordt ook geadviseerd over het aanbieden van passende ondersteuning in de klas en thuis. Er is dan geen sprake van vergoede zorg door de gemeenten. Dat geldt evenmin als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van comorbide problematiek. Voor behandeling daarvan zijn is andere zorg dan dyslexiezorg via de gemeente aan te vragen.

Behandeling
Als na onderzoek de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie kan wordt gesteld, komt uw kind in aanmerking voor vergoede behandeling mits de gemeente daarvoor toestemming heeft gegeven of een huisarts heeft doorverwezen. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan opgesteld en met u.

Het behandeltraject:

 • Uw kind krijgt individuele behandeling, 55 minuten per week.
 • Een behandeltraject kan 1 tot 1,5 jaar duren.
 • Van u wordt verwacht dat u iedere week thuis extra oefeningen doet met uw kind.
 • De school wordt over de inhoud van de behandeling geïnformeerd en bij de tussentijdse evaluatiegesprekken betrokken.
 • ONL biedt de zorg zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van uw kind, school nabij aan. Waar mogelijk oefent het kind ook op school

Uitgangspunten bij de behandeling van EED:

 • Aandacht voor specifieke problemen en mogelijkheden van een kind.
 • ONL hecht zeer aan een goede samenwerking met u en de school van uw kind.
 • De behandeling is aanvullend op het leesonderwijs aan en de begeleiding van uw kind door school.
 • De lees- en spellingsvaardigheid van uw kind wordt vergroot door een integrale aanpak met de school door de behandelaar.
 • Vergroten van de lees- en spellingmotivatie en uw kind leren omgaan met zijn/haar lees- en spellingproblemen.
 • Er ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.

Dyslexiebehandeling in beeld

Op ons Youtubekanaal brengen de ONL-leden de methodiek in beeld. Van harte aanbevolen.

youtubekanaal