Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling

Voor de scholen zijn er sinds enkele jaren de zogenaamde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Deze protocollen zijn ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor dyslexiezorgaanbieders is het Protocol Diagnose en Behandeling ontwikkeld. Dit protocol biedt richtlijnen voor de vaststelling de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. De basis voor dit protocol is wetenschappelijk onderzoek naar en empirische praktijkkennis over de effectiviteit van (bestaande) behandelingen. Dyslexiezorgaanbieders zijn verplicht te werken conform het protocol. Onderwijszorg Nederland heeft haar gestandaardiseerde onderzoeksprotocollen en de behandeling daar op gebaseerd.

Bij de diagnosestelling wordt de indicatiestelling volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling opgesteld. Aanvullend wordt bij de diagnosestelling de richtlijn van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) gevolgd. De SDN vereist naast alleen het geven van de diagnose van dyslexie, ook een uitbreiding van de diagnose door de ernst van de dyslexie te classificeren, de mogelijke oorzaken / diverse tekorten te benoemen en een handelingsgerichte diagnose op te stellen.

Bij ONL kunt u dus rekenen op een kwalitatief hoogwaardig diagnostisch onderzoek, waarbij de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind centraal staan. U kunt een kindgericht advies verwachten waarbij wanneer behandeling geïndiceerd is, een individueel behandelplan wordt opgesteld. Dit plan wordt periodiek besproken met ouders en school, en zo nodig bijgesteld.

Wanneer behandeling niet geïndiceerd is, omdat bijvoorbeeld sprake is van bijkomende problematiek of omdat de dyslexie niet ernstig genoeg is, krijgt u eveneens een passend handelingsgericht advies. Alle hulpvragen worden door Onderwijszorg Nederland volgens haar hoge kwaliteitsstandaard verwerkt. De onderzoeker zal in dat geval met de ouders en de school samen bespreken wat de vervolgstappen kunnen zijn.