Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Welke leerlingen komen in aanmerking voor behandeling

De vergoede zorg geldt voor leerlingen op de basisschool, vanaf 7 jaar, waar sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen, naast dyslexie, geen sprake is van een of meer andere leer- of ontwikkelingsstoornissen (co-morbiditeit) die van de behandeling kunnen belemmeren. Is dat wel het geval, dan zijn er voor deze leerlingen andere vormen van jeugdhulp beschikbaar via de gemeente waarin zij wonen.

Als ouders hun kind willen aanmelden bij ONL voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, is het nodig dat de school bij doorverwijzing het schooldossier aan de ouders ter beschikking stelt waarmee het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt onderbouwd. In dit dossier staat onder andere aangegeven welke extra hulp is geboden en wat de leerresultaten van het kind zijn. De gemeente dan wel het wijkteam betrekt het schooldossier bij het wel of niet geven van toestemming voor vergoede dyslexiezorg.