Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Over ONL

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een landelijke coƶperatie van onderwijsadviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde en landelijk dekkende zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief samenwerken en afstemmen met scholen, samenwerkingsverbanden, ouders, kinderen en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal en wordt zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van het kind, school nabij aangeboden.

Kwaliteit
Alle ONL-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies, zijn daarmee ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend, en zijn aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Daarnaast zijn ONL-leden aangesloten bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) om op onafhankelijke wijze behandeleffecten te laten meten. De meetresultaten zijn positief. Verder voert ONL ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit, waaruit blijkt dat kinderen en ouders zijn al jaren lang zeer tevreden over de ONL-behandeling.

Wetenschappelijke basis
ONL heeft een eigen, onafhankelijke, wetenschappelijke commissie om haar dienstverlening conform de actuele stand van de wetenschap aan te bieden en te ontwikkelen, en tevens een bijdrage aan (praktijk)onderzoek te kunnen leveren.

Wat is EDventure?
EDventure is de branchevereniging en keurmerkorganisatie van onderwijsadviesbureaus in Nederland. De leden van EDventure werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs en in de Jeugdzorg en zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderkundig terrein. Met 22 aangesloten leden en ruim 1.700 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk. Psychologen en orthopedagogen bieden zorg op het individuele en groepsniveau van kinderen. Zij kennen de zorgstructuur van scholen en werken samen met de zorgpartners in de regio. Professionaliteit, kwaliteit, innovatie en samenwerking zijn daarbij de sleutelwoorden. Voor meer informatie www.edventure.nu.