Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Aanbod

Onderwijszorg Nederland biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie. ONL werkt met bekwame en deskundige psychologen en orthopedagogen die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van het kind, school nabij aangeboden.

Onderwijszorg Nederland wil kinderen met (ernstige enkelvoudige) dyslexie optimaal begeleiden en behandelen, zodat het maximale niveau van lezen, spellen, schrijven en zelfredzaamheid wordt gerealiseerd. Onder één dak biedt ONL geïntegreerde, kwalitatieve en betaalbare dienstverlening voor diagnose en behandeling van dyslexie. Zij werkt intensief voor en met basisscholen, ouders en gemeenten. Ook de kinderen met zeer ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen door ONL worden behandeld.

Onze ervaring en expertise met geïntegreerde diagnose én behandeling maakt Onderwijszorg Nederland de ideale partner voor ouders, kinderen, scholen en gemeenten.

Alle expertise onder één dak:

Onderwijszorg Nederland

  • werkt dagelijks intensief en geïntegreerd samen met leerkrachten, schoolleiders, ouders en kinderen: de afstemming daarbij is uitstekend:
  • is met 13 aangesloten leden door het hele land altijd dichtbij;
  • ondersteunt scholen en begeleidt leraren bij de individuele begeleiding van kinderen met dyslexie in de klas;
  • ondersteunt scholen bij de poortwachterfunctie;
  • werkt standaard met een gevalideerd zorgpad voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie;
  • ONL werkt met individuele behandelplannen die periodiek besproken worden door de behandelaar van ONL met ouders en school;
  • behandelaars hebben specialistische expertise en kennis van de sociale kaart. Zij kennen het (lees)onderwijs, de methoden en de kinderen;
  • neemt kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over, zonder wachtlijst gaat de behandeling normaal door.