Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Wat is (ernstige enkelvoudige) dyslexie?

Dyslexie
Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken.

Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is. Vroegtijdige signalering van dyslexie bij kinderen en het direct starten van begeleiding door school kan (ernstig) onderpresteren voorkomen en bijdragen aan lezen, spellen en schrijven op een functioneel niveau.

Ernstige enkelvoudige dyslexie
Een kleine groep kinderen met dyslexie profiteert onvoldoende van de basisondersteuning door de school. Hun dyslexie is te ernstig om binnen de mogelijkheden van de school te kunnen begeleiden. Deze kinderen komen in aanmerking voor individuele behandeling door een dyslexiezorgaanbieder. Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig beïnvloeden. Daarom moet naast de ernst ook worden vastgesteld of er sprake is van enkelvoudige dyslexie.