Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Dyslexie onder de Jeugdwet

Zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten waarin zij wonen.

Voordat EED bij kinderen kan worden vastgesteld, is er op school al extra hulp geboden gericht op de taalproblemen van het kind. Als deze extra begeleiding te weinig resultaat oplevert en er is voldoende onderbouwing voor het vermoeden van EED dan komt een kind in aanmerking voor behandeling door een dyslexiezorgaanbieder. Mits de gemeente daar toestemming voor geeft of een huisarts doorverwijst.

De school helpt de ouders voor aanmelding van hun kind door het samenstellen van een schooldossier. In dit dossier staat onder andere aangegeven welke extra hulp is geboden en wat de leerresultaten van het kind zijn.

ONL ondersteunt basisscholen bij hun taak als poortwachter, bij passende begeleiding in de klas, en biedt op maat ondersteuning van leerkrachten, IB-ers, RT-ersbehandeling en ouders.