Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Dom of dyslexie?


“Zacht, bijna beschaamd reageert ze op mijn opmerking dat zij zich ook weleens dom voelt. Als onderdeel van het dyslexieonderzoek houd ik altijd een gesprekje met het kind over de beleving van lezen en spellen.” aldus Johanna Hoogendoorn, orthopedagoog van Driestar Educatief.

Moeite met lezen en spellen kan gevoelens van schaamte, teleurstelling, boosheid of verdriet oproepen bij een kind. School en ouders kunnen wat betekenen voor dyslectische kinderen door hen te helpen begrijpen wat dyslexie is, wat dat voor hen betekent en hen leren omgaan met lees- en spellingproblemen. Dat kan door elk jaar in enkele pedagogische gesprekken met het kind te bespreken wat is dyslexie, hoe gaat het met lezen en spellen, waar loopt het kind tegenaan, wat kunnen we samen bedenken om problemen op te lossen..

Lees de volledige blog op de website van Driestar Educatief.