Het is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat de leden van wat nu Onderwijs Ontwikkeling Nederland is, de handen ineensloegen en de coöperatie ONL oprichtten. Doel was om gezamenlijk hoogstaande specialistische dyslexiezorg te ontwikkelen en te bieden. Dit alles onder een gezamenlijk label. Door de intensieve samenwerking hebben we ervoor kunnen zorgen dat kinderen met ernstige dyslexie op veel plekken in Nederland de garantie hadden om om een behandeling te krijgen van hetzelfde kwaliteitsniveau. Die behandeling staat en de leden van Onderwijszorg Nederland staan ook stevig op eigen benen. Tijd om los te laten. We kijken met trots terug op wat we hebben neergezet en wat we hebben kunnen betekenen voor die vele kinderen met ernstige dyslexie.

Hoe nu verder? U kunt nog steeds bij onze leden terecht voor dezelfde hoogstaande behandeling. En de leden weten elkaar nog steeds te vinden om de dyslexiezorg blijvend te verbeteren. De contactgegevens voor deze dyslexiezorg vindt u voorlopig nog op deze website.