Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Bij kinderen met dyslexie verloopt de taalverwerking anders, waardoor zij moeite hebben met het lezen en/of schrijven van woorden.

Onderwijszorg Nederland

Onderwijszorg Nederland is een coöperatie van onderwijsadviesbureaus van Onderwijsontwikkeling Nederland op het gebied van ernstige dyslexie bij kinderen.

Zoek een ONL-bureau

Een landelijk netwerk van kwaliteitspartners gedreven door innovatie en professionaliteit.

Uitnodiging ONL-event op 7 oktober

Uitnodiging ONL-event op 7 oktober

Op vrijdag 7 oktober 2022 vind het jaarlijkse ONL-event plaats in Gouda. Het plenaire programma bestaat uit een lezing van Sebastián Aravena over Differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij dyslexie en Bernadette Sanders over taalontwikkelingsstoornissen bij het...

Behandelresultaten

Onze behandelingen zijn effectief en worden gewaardeerd.

Behandelsoftware

Face-to-face met een behandelaar én digitaal met behandelsoftware