Wie betaalt dyslexiezorg voor basisscholieren?

Wie betaalt de dyslexiezorg voor kinderen op de basisschool? Het antwoord: de gemeenten. Het is één van de veelgestelde vragen aan het OTD die zijn gebundeld op vng.nl.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van jeugdigen met ernstige, enkelvoudige dyslexie voor jeugdigen in de basisschoolleeftijd.
Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Dyslexie is formeel gezien geen GGZ-zorg, maar wordt sinds enkele jaren bekostigd met DBC’s, net als de specialistische GGZ.

Meer informatie

Bij het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) komen veel vragen binnen. In de antwoorden staan ook relevante handreikingen om gemeenten verder te helpen.

Wie betaalt dyslexiezorg voor basisscholieren?