Den Haag: Dyslexieonderzoek en -behandeling werkt!

Recent was er in de media veel aandacht voor dyslexie. ‘Kinderen krijgen onterecht een dyslexieverklaring’, ‘Dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs’ en andere uitspraken lokten discussie uit. Om enige verheldering en nuancering aan te brengen vragen we in deze editie van HCO Nieuws een onderzoeker om een toelichting op het vaststellen van de diagnose ‘dyslexie’. In de media was er nauwelijks aandacht voor de behandeling van dyslexie. Daarom laten we ook een behandelaar, een kind met dyslexie en zijn vader aan het woord.

HCO, Adviesbureau voor onderwijs en kindcentra in de regio Den Haag maakt deel uit van Onderwijszorg Nederland (ONL), de coöperatie van onderwijsadviesbureaus van EDventure op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen. Daarnaast biedt ONL ook ondersteuning op het terrein van lichte gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren.
Onderwijszorg Nederland werkt met gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen, die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders, kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van Onderwijszorg Nederland staat het individuele kind centraal.

Den Haag: Dyslexieonderzoek en -behandeling werkt!