Assen: Een dyslexiebehandelsessie in beeld

Dyslexiebehandelaar Gerdien Aalbers van Timpaan laat je zien hoe een behandelsessie op school verloopt. Huiswerk wordt besproken, er wordt in koor gelezen en de software van Pelle helpt wordt samen geoefend. Effectief, praktisch én gezellig!

De behandeling wordt hier geboden door Timpaan in Assen. Timpaan Onderwijs maakt deel uit van Onderwijszorg Nederland (ONL), de coöperatie van onderwijsadviesbureaus van EDventure op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen. Daarnaast biedt ONL ook ondersteuning op het terrein van lichte gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren.
Onderwijszorg Nederland werkt met gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen, die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders, kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van Onderwijszorg Nederland staat het individuele kind centraal.

Assen: Een dyslexiebehandelsessie in beeld