Gouda: Driestar educatief ontvangt eerste NKD-keurmerk Dyslexie met KIWA-certificering

Driestar educatief is met zo’n zestig dyslexiebehandelaars actief op meer dan driehonderd scholen in het primair onderwijs. Hiervoor zijn wij aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Om de kwaliteit van de zorg aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie te borgen, worden de aangesloten praktijken van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) periodiek geauditeerd door een onafhankelijke organisatie. In april 2017 heeft het bestuur van het NKD hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met KIWA. KIWA heeft in de afgelopen maand twee pilot-audits uitgevoerd, waaronder bij Driestar educatief. Beide praktijken voldoen aan de eisen.

Marijke van Grafhorst (voorzitter NKD) reikt eerste certificaat uit aan Marian Ruitenberg (manager onderwijsadvies Driestar educatief)

Het rapport vermeldt onder andere: “Driestar educatief is een gedreven en professionele organisatie, waar de cliëntgerichtheid voorop staat. De enthousiaste medewerkers met hart voor hun werk en de organisatie werken in een open cultuur en een lerende organisatie (intervisie), waarin zelfreflectie, supervisie (MDO) en creativiteit (dromeninventarisatie) een groot goed zijn.”

Op grond van de succesvol afgeronde pilot-audits zijn het Kwaliteitsdocument, het Visitatiedocument en het Stroomschema voor de audit definitief vastgesteld. Daarmee gaat de samenwerking tussen KIWA en NKD nu formeel van start. Bij alle bestaande en nieuwe praktijken binnen het NKD zal een audit plaatsvinden. Een belangrijke stap op weg naar aantoonbaar hooggekwalificeerde dyslexiezorg!

Bekijk al onze activiteiten op onze themapagina Dyslexie.

Gouda: Driestar educatief ontvangt eerste NKD-keurmerk Dyslexie met KIWA-certificering