Zoetermeer: De route naar vergoede dyslexiezorg

Voor de aanmelding door school is een ingevuld aanmeldformulier nodig. Ook van de ouders is een (vergelijkbare) ingevulde vragenlijst nodig. Deze vragenlijst helpt de school ook om te zorgen voor een compleet gevuld leerlingdossier en wordt ingevuld door de leraar en de intern begeleider. Het aanmeldformulier van de school en die van de ouders samen vormen het aanmelddossier. Na screening van het dossier hoort u of uw leerling in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek ONL.

OnderwijsAdvies in Zoetermeer, maakt deel uit van Onderwijszorg Nederland (ONL), de coöperatie van onderwijsadviesbureaus van EDventure op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen. Daarnaast biedt ONL ook ondersteuning op het terrein van lichte gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren.
Onderwijszorg Nederland werkt met gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen, die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders, kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van Onderwijszorg Nederland staat het individuele kind centraal.

Zoetermeer: De route naar vergoede dyslexiezorg