Onderzoek naar de leesontwikkeling van kinderen met dyslexie na afronding van de dyslexiebehandeling

Sanne van der Kleij heeft onderzoek gedaan naar de leesontwikkeling van kinderen met dyslexie na afronding van de dyslexiebehandeling.  Zij promoveert op maandag 10 december 2018 aan de Radboud Universiteit.

Uit eerder onderzoek is bekend dat dyslexiebehandeling lees- en spellingvaardigheden van kinderen met dyslexie kan verbeteren. Maar of kinderen met dyslexie na behandeling nog de gevolgen merken van hun leesproblemen is nog niet vaak onderzocht, hoewel dit wel relevant is om eventuele verdere ondersteuning in te kunnen zetten. Van der Kleij onderzocht de leesontwikkeling van kinderen met dyslexie in groep 7 en 8, nadat zij een dyslexiebehandeling hadden afgerond. Daarnaast zijn onderliggende vaardigheden van lezen en leren onderzocht in deze groep. Uit de resultaten blijkt dat na de dyslexiebehandeling niet alleen de leesontwikkeling verschilde van die van kinderen zonder dyslexie, maar ook verschilden zij in onderliggende leesprocessen. Dit wordt  zichtbaar  in de sterkere effecten van woordlengte en woordfrequentie, grotere verschillen in woord- en pseudowoordleesvaardigheden en semantische compensatie tijdens het lezen. Van der Kleij concludeert dat het ook na behandeling  belangrijk is kinderen met dyslexie ondersteuning te blijven bieden bij het lezen. Daarbij moet rekening gehouden met de individuele verschillen in leesvaardigheden tussen kinderen met dyslexie.

Het proefschrift is op een later tijdstip beschikbaar.

Onderzoek naar de leesontwikkeling van kinderen met dyslexie na afronding van de dyslexiebehandeling