Psychologen en pedagogen van de IJsselgroep bekwamen zich verder in Cognitieve Gedragstherapie

Eind 2018 is een groep van 14 enthousiaste psychologen en pedagogen van de IJsselgroep gestart met de geaccrediteerde Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie.
Docent Gerben Beldman doet in een blog verslag van deze cursus:  https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/121-cognitieve-gedragstherapie-theorie-en-praktijk

Tijdens de cursus verdiepen medewerkers zich in de fundamentele principes van CGT. Dat is soms taaie theorie over fundamentele leerprincipes, maar tegelijkertijd goed toepasbaar in de praktijk. Tijdens de cursus wordt continu de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. En wordt veel zelf geoefend, om daarmee vaardigheden echt eigen te maken. 

Gerben Beldman geeft aan:

‘Kenmerkend aan deze groep cursisten is dat ze haarfijn de koppeling van onderwijs- en leerproblemen naar (het ontstaan van) psychische problemen kunnen maken. Zo begrijpen ze in no-time dat een leerprobleem als dyslexie zonder adequate begeleiding snel tot een negatief zelfbeeld (“ik ben dom”) of overmatige angst (“ik kan later niets worden”) kan leiden. En houden ze tegelijkertijd hun blikveld breed wat betreft het betrekken van het systeem. “Wie van ouders of leerkrachten kan of moet bij de behandeling betrokken worden om de klachten bij het kind te beïnvloeden” is een vraag die als vanzelfsprekend bij hen speelt. Deze systemische wijze van benaderen, is lang niet eenvoudig en verdient lof.’

Psychologen en pedagogen van de IJsselgroep bekwamen zich verder in Cognitieve Gedragstherapie