Nieuwe cursus dyslexie bij Driestar Onderwijsadvies : continuüm van zorg remediëren

Myrthe gaat blij naar huis. Vandaag heeft ze eindelijk een zeven gehaald voor spelling! De afgelopen maanden heeft ze extra begeleiding gekregen van juf Jasmijn. Drie keer per week heeft ze geoefend met lastige regels. Wat zullen papa en mama trots op haar zijn!

Meester Koen bekijkt de uitslag van de niet-methodetoetsen: zeven van de twintig leerlingen hebben een onvoldoende gescoord op de Drie Minuten Toets (DMT). Hij vraagt zich af wat zij nodig hebben om vooruit te gaan. Welke begeleiding zou het meeste effect hebben? En hebben al deze leerlingen dezelfde hulp nodig of verschilt het per leerling?

In elke klas zijn er leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben voor (technisch) lezen en spelling. Maar wanneer is het nodig om het Protocol leesproblemen en dyslexie in te zetten?

Cursus
De cursus is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders die meer willen weten over de inzet van remediërende programma’s bij lezen en spelling. Tijdens deze avond zullen onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

Continuüm van zorg (op het gebied van lezen en spelling)
Wanneer moet het Protocol leesproblemen en dyslexie ingezet worden?
Hoe kunt u in de klas remediëren?
Wat zijn effectieve methodes voor lezen en spelling?
Aan het einde van de avond heeft u genoeg informatie om het continuüm van zorg op uw school praktisch in te vullen en weet uw welke begeleidingsvormen effectief zijn bij lees- en spellingsproblemen.

De cursusavond zal (bij genoeg aanmeldingen) plaatsvinden op dinsdagavond 26 maart in Gouda. Voor meer aanmelding en informatie zie: https://www.driestar-educatief.nl/cursussen/passend-onderwijs-bij-dyslexie

Nieuwe cursus dyslexie bij Driestar Onderwijsadvies : continuüm van zorg remediëren