Impressie info-avond IJsselgroep ‘Faciliteiten en hulpmiddelen bij dyslexie’ voor ouders en leerkrachten.

Op 3 april en 10 april is zowel in Doetinchem als in Apeldoorn een info-avond georganiseerd door de IJsselgroep met als titel ‘Faciliteiten en hulpmiddelen bij dyslexie’. Specifiek voor ouders van kinderen met dyslexie in de basisschoolleeftijd en medewerkers van scholen.

Hulpmiddelen en compensatiemogelijkheden

Zowel op PO als VO hebben kinderen met dyslexie vaak compenserende maatregelen nodig zodat hun dyslexie geen belemmering vormt voor het andere leren. Compenseren gebeurt vooral in overleg met school en het kind (wat zijn de behoeften).

Maatregelen om de belemmeringen van dyslexie te verminderen, hebben betrekking op lezen, schrijven, toetsing en beoordeling. Eén aanpassing is overstijgend en telt voor alle vaardigheden en situaties: tijdverlenging. Dus zowel bij het lezen,  schrijven en toetsen is het belangrijk dat een leerling extra tijdkrijgt.

Daarbij is het voor veel leerlingen ook fijn dat de toets wordt voorgelezen door middel van een audio-CD. Hierdoor kan de leerling zich richten op de inhoud van de tekst en is hij/zij niet alleen maar bezig om de tekst technisch goed te lezen. Sommige toetsen kunnen ook mondeling worden afgenomen (afhankelijk van de stof en de leerkracht).

Voor meer informatie zie: https://www.cito.nl/-/media/Files/ve-en-po/cito_flyer_afnemen_toetsen_dyslexie.pdf?la=nl-NL

Compenserende hulpmiddelen

Tijdens de avond zijn verschillende hulpmiddelen gedemonstreerd: Sprint Plus en Kurzweil 3000. Ouders kregen goed zicht op de verschillende opties binnen de voorleesprogramma’s. Ook zijn de Daisy spelers en de Daisy app gedemonstreerd door Henny Lindenschot, dyslexiecoach VO en een dyslexiespecialist van IJsselgroep.

Voor meer informatie over compenserende software zie: https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware

Samen

Interessant was ook de positieve interactie tussen de ouders onderling. Daarnaast was het goed dat er ook leerkrachten en IB’ers van scholen en dyslexiespecialisten van IJsselgroep aanwezig waren. Immers samen help je een kind verder.

Reacties deelnemers (ouders, leerkrachten en IB’ers)

  • Het was heel interessant
  • Ooh, zit het zo (gaf een leerkracht aan). Dit is wel heel leerzaam!
  • Fijn om even te weten wat voor mogelijkheden er zijn, ook straks voor het VO
  • Heel leerzaam, ik moet nu niet stilzitten, maar ik moet mijn kind wegwijs maken, maar daar heb je school wel voor nodig.

Info-avonden ouders en leerkachten

Regelmatig organiseert IJsselgroep info-avonden voor ouders en leerkrachten/IB’ers. Wilt u meer weten of een avond bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat van PDIJ via 088 093 15 15 of via pdij@ijsselgroep.nl

Impressie info-avond IJsselgroep ‘Faciliteiten en hulpmiddelen bij dyslexie’ voor ouders en leerkrachten.