Vervanging van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd

Alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente jeugdhulp bieden dienen gegevens voor de beleidsinformatie aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is onderdeel van de jeugdwet die in 2015 in werking is getreden.

Het ‘ Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd’ -bijlage 2 van de Regeling Jeugdwet- bevat de gegevens die jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dienen te verstrekken aan het CBS. De gegevens worden vervolgens door het CBS verwerkt tot statistieken en rapportages over de uitvoering van de jeugdwet. Via een rapportage uit Medicore leveren de leden van ONL twee keer per jaar de gegevens aan CBS. Rijksoverheid en gemeenten gebruiken deze rapportages bij de beleidsvorming en verdere uitvoering van die wet. Ook levert het CBS de eigen gegevens van de instellingen terug in de vorm van een gestructureerde spiegelrapportage. Per 1 januari 2021 wordt het informatieprotocol vervangen. Lees hier voor meer informatie.

 

Vervanging van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd