Onderwijszorg Nederland introduceert Pelle’s leesmeter

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag. Deze hele week wordt er daarom aandacht gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid. De leden van Onderwijszorg Nederland zetten zich dagelijks in om laaggeletterdheid te voorkomen met onder andere goede begeleiding voor die kinderen die minder gemakkelijk leren lezen en schrijven. Pelle’s leesmeter is een A1 poster van Onderwijszorg Nederland en is vanaf vandaag beschikbaar om kinderen spelenderwijs te verleiden om te lezen met de hele klas erbij. Op deze manier worden alle kinderen uit de klas betrokken bij de inspanningen voor een dyslexiebehandeling. Het kind kan samen met de leerkracht vertellen over het gebruik van de leesmeter aan de andere kinderen in de klas. En ze kunnen kiezen wat ze willen bijhouden, bijvoorbeeld het aantal minuten, uren, bladzijden dat wordt gelezen of het aantal boeken. Langs de meter worden de zelfgekozen aantallen geschreven.

Pelle is de mascotte van Onderwijszorg Nederland en is onderdeel van een serie leesbevorderingsproducten. De lees-app Pelle op Reis is sinds de sluiting van de scholen dit jaar gratis beschikbaar en stimuleert alle kinderen om te blijven lezen tijdens de periode waarin zij afstandsonderwijs krijgen én in de vakantie. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en geschikt voor Android en IOS. Pelle flitst is een gratis app die kinderen (groep 4 en 5) met dyslexie helpt door woorden te flitsen.

De Leesmeter van Pelle is verkrijgbaar via de leden van Onderwijszorg Nederland.

Onderwijszorg Nederland introduceert Pelle’s leesmeter