Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem dat de talentontwikkeling en schoolprestaties van kinderen ernstig kan belemmeren. Daardoor presteren zij vaak onder hun kunnen en neemt hun plezier in leren en de motivatie voor school af, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is.

Onderzoek naar dyslexie

Er wordt diagnostisch onderzoek gedaan om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van ernstige dyslexie. Als er ED wordt vastgesteld, stelt de behandelaar op basis van de mogelijkheden van het kind, de school en ouders een behandelplan op. Gezamenlijk wordt een aantal concrete en haalbare behandeldoelen opgesteld en uitgelegd hoe die met elkaar te bereiken.

Tarieven en vergoeding

De gemeente waarin het kind woont, is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en vergoeding van dyslexiezorg. De gemeente moet vooraf toestemming geven voor de vergoeding van diagnostiek en/of behandeling. Pas daarna kan gestart worden met de zorg.

Download de brochure

Voor ouders en scholen is deze brochure beschikbaar waarin we ons aanbod en onze werkwijze beknopt weergeven.

Behandelaanbod

Het ONL-zorgtraject duurt 1 tot 1,5 jaar en wordt passend gemaakt bij de mogelijkheden van het kind, de ouders en de school. ONL maakt altijd optimaal gebruik van de informatie van de school en de ouders. Daarom hoeft ONL kinderen vaak niet onnodig te belasten met (intelligentie)onderzoek en kunnen we vooraf nauwkeurig inschatten wat er precies nodig is voor het behandeltraject van een kind.

Behandelsoftware

Letterlicht: oefenprogramma voor ONL-dyslexiebehandeling

Letterlicht is een uniek online behandelprogramma voor kinderen met ernstige dyslexie (ED). Kinderen gebruiken het programma zowel thuis als tijdens de dyslexiebehandelingen. De behandeling is met Letterlicht meer afgestemd op het individuele kind en de aansluiting op taal- en leesmethodes van scholen is beter. En net zo belangrijk: het oefen met lezen en spellen wordt gewoon leuker.

 

Aanmelden

Kinderen kunnen door hun ouders rechtstreeks aangemeld worden voor vergoede dyslexiezorg bij het ONL-bureau in de buurt. Het ONL-bureau neemt contact op met de gemeente en regelt alles wat nodig is om het onderzoek en/of de behandeling van start te laten gaan.

Download de behandelresultaten van ONL

Wilt u meer weten? De factsheet outcome ONL vertelt het ONL-verhaal in beeld.