Onderzoek naar dyslexie

Er wordt diagnostisch onderzoek gedaan om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van ernstige dyslexie. Als er ED wordt vastgesteld, stelt de behandelaar op basis van de mogelijkheden van het kind, de school en ouders een behandelplan op. Gezamenlijk wordt een aantal concrete en haalbare behandeldoelen opgesteld en uitgelegd hoe die met elkaar te bereiken.

Screening

Aanmeldingsformulieren en vragenlijsten, die door ouders en school zijn ingevuld, worden gescreend op volledigheid en op hardnekkigheid van de problematiek. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek dienen wij een aanvraag in bij de gemeente. Zodra dit akkoord is, plannen we het onderzoek in.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op school. De onderzoeker neemt het dyslexieonderzoek af en doet indien daar aanleiding toe is een intelligentieonderzoek. Als er kort geleden al een intelligentieonderzoek is verricht of als er geen twijfel bestaat over het algemeen cognitief functioneren, komt dit deel te vervallen.

Bespreken onderzoeksresultaten

Tijdens de afronding van het onderzoekstraject wordt vastgesteld of er sprake is van ernstige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor behandeling. Vervolgens maakt de onderzoeker een afspraak om de onderzoeksbevindingen met de ouders en de school te bespreken. Dit gesprek vindt plaats op school.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

ONL Vlog 13: Trap oefeningen

ONL Vlog 13: Trap oefeningen

De wereld is in de greep van het coronavirus. Met man en macht zijn de leden van Onderwijszorg Nederland bezig om de dyslexiezorg door te laten gaan. In deze vlogreeks: leestips om thuis ook vooral te blijven lezen! De dertiende aflevering heeft als onderwerp: Trap...

ONL Vlog 12: Spellingregels aanleren

ONL Vlog 12: Spellingregels aanleren

De wereld is in de greep van het coronavirus. Met man en macht zijn de leden van Onderwijszorg Nederland bezig om de dyslexiezorg door te laten gaan. In deze vlogreeks: leestips om thuis ook vooral te blijven lezen! De twaalfde aflevering heeft als onderwerp: ...