Wat is dyslexie?

Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem dat de talentontwikkeling en schoolprestaties van kinderen ernstig kan belemmeren. Daardoor presteren zij vaak onder hun kunnen en neemt hun plezier in leren en de motivatie voor school af, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is.

Vroegsignalering van dyslexie is dus heel belangrijk om op tijd en op maat begeleiding bij lees- en spellingonderwijs te bieden, in eerste instantie door school. Voor een kleine groep kinderen in het primair onderwijs zijn de extra begeleidingsmogelijkheden van de school niet voldoende.

Ernstige, enkelvoudige dyslexie

Bij deze kleine groep kinderen is de ernst te groot om voldoende van de extra lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren. Aanvullende zorgexpertise van en behandeling door dyslexiezorgaanbieders is dan nodig. Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Dan spreken we van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

ONL: dyslexie-expert in onderwijs én zorg

Onderwijszorg Nederland (ONL) beschikt over jarenlange opgebouwde kennis over en ervaring met diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. ONL hanteert een wetenschappelijke onderbouwde aanpak in aanvulling op het leesonderwijs van en de begeleiding door school. Plezier en motivatie van kinderen en leren omgaan met lees- en spellingproblemen zijn speerpunten.

Omdat problemen bij lezen en spellen zich het meest nadrukkelijk op school manifesteren, is een integrale aanpak van dyslexie met school heel belangrijk om de lees- en spellingsvaardigheid van kinderen te vergroten. Ook ouders zijn belangrijk bij het laten slagen van de behandeling door het maken van thuisoefeningen met hun kind. Door de samenwerking met school en ouders legt ONL de verbinding tussen onderwijs en dyslexiezorg. Samen bereiken we het meest.

Leesgame Yoleo nu gratis voor bibliotheekleden

Tip: De leesgame Yoleo is nu helemaal gratis voor kinderen met een lidmaatschap van de bibliotheek. Veel populaire leesboeken worden voorgelezen. Een aanrader voor kinderen met dyslexie. Bekijk de promovideo voor meer informatie over Yoleo:...

Vlissingen: Dyslexiebehandeling geeft kinderen weer vertrouwen

Sara is weer zeker van zichzelf “Toen Sara nog in groep 2 zat, attendeerde ik de leerkrachten al op dyslexie. Ik heb het zelf namelijk ook. Pas in groep 3 werd het zichtbaar. Het lezen ging slechter en in overleg met de school koos ik ervoor om Sara te laten...

Venlo: Tijn staat sterk mét dyslexie!

De 11-jarige Tijn vertelt over zijn dyslexie. Hij geeft aan hoe hij moeite had met lezen en spellen, hoe zijn juf hem aanspoorde en toen duidelijk werd dat hij toch echt zijn best deed, er een onderzoek naar dyslexie gestart werd door BCO Onderwijsadvies. Tijn vertelt...