Wat is dyslexie?

Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem dat de talentontwikkeling en schoolprestaties van kinderen ernstig kan belemmeren. Daardoor presteren zij vaak onder hun kunnen en neemt hun plezier in leren en de motivatie voor school af, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is.

Vroegsignalering van dyslexie is dus heel belangrijk om op tijd en op maat begeleiding bij lees- en spellingonderwijs te bieden, in eerste instantie door school. Voor een kleine groep kinderen in het primair onderwijs zijn de extra begeleidingsmogelijkheden van de school niet voldoende.

Ernstige dyslexie

Bij deze  groep kinderen is de ernst te groot om voldoende van de extra lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren. Aanvullende zorgexpertise van en behandeling door dyslexiezorgaanbieders is dan nodig.  Dan spreken we van ernstige dyslexie (ED).

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

ONL: dyslexie-expert in onderwijs én zorg

Onderwijszorg Nederland (ONL) beschikt over jarenlange opgebouwde kennis over en ervaring met diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie. ONL hanteert een wetenschappelijke onderbouwde aanpak in aanvulling op het leesonderwijs van en de begeleiding door school. Plezier en motivatie van kinderen en leren omgaan met lees- en spellingproblemen zijn speerpunten.

Omdat problemen bij lezen en spellen zich het meest nadrukkelijk op school manifesteren, is een integrale aanpak van dyslexie met school heel belangrijk om de lees- en spellingsvaardigheid van kinderen te vergroten. Ook ouders zijn belangrijk bij het laten slagen van de behandeling door het maken van thuisoefeningen met hun kind. Door de samenwerking met school en ouders legt ONL de verbinding tussen onderwijs en dyslexiezorg. Samen bereiken we het meest.

ONL Vlog 13: Trap oefeningen

ONL Vlog 13: Trap oefeningen

De wereld is in de greep van het coronavirus. Met man en macht zijn de leden van Onderwijszorg Nederland bezig om de dyslexiezorg door te laten gaan. In deze vlogreeks: leestips om thuis ook vooral te blijven lezen! De dertiende aflevering heeft als onderwerp: Trap...

ONL Vlog 12: Spellingregels aanleren

ONL Vlog 12: Spellingregels aanleren

De wereld is in de greep van het coronavirus. Met man en macht zijn de leden van Onderwijszorg Nederland bezig om de dyslexiezorg door te laten gaan. In deze vlogreeks: leestips om thuis ook vooral te blijven lezen! De twaalfde aflevering heeft als onderwerp: ...