Gedrag

Gedragsproblemen en leren

Kinderen en jongeren zitten het grootste deel van de dag op school om te leren. Daar ontwikkelen zij hun talenten. Leraren en andere onderwijsprofessionals werken iedere dag hard om het beste uit leerlingen te halen. Vaak gaan het leren en de ontwikkeling haast vanzelf, maar soms ook niet. Om verschillende redenen kunnen leerlingen niet lekker in hun vel zitten. Zij uiten dat door zich terug te trekken of juist door gedrag te vertonen dat als storend en lastig wordt ervaren.

E-health

Met e-health is ONL niet alleen in staat snel gerichte ondersteuning aan te bieden die jeugdigen nodig hebben, het verbindt ook actief meerdere domeinen: school, thuis, wijk. E-health is immers plaats- en tijdonafhankelijk. Bovendien werkt het voor jongeren enthousiasmerend waardoor de effectiviteit van de interventie toeneemt. ONL-partners maken om die reden gebruik van een breed scala aan e-healthmodules uit het eigen ONL E-Health Warenhuis.

Aanmelden

Kinderen en jeugdigen kunnen door hun ouders rechtstreeks aangemeld worden voor (vergoede) zorg bij het ONL-bureau in de buurt. Heeft u vragen over vergoeding door uw gemeente neem dan contact op met de gemeente waarin u woont of informeer bij het ONL-bureau.

Behandelaanbod

ONL biedt een gevarieerd palet aan gedragsinterventies voor een brede groep schoolgaande kinderen en jeugdigen met lichte gedragsproblemen: van circa 5 tot en met 12 jaar en van circa 12 tot en met 18 jaar.

Tarieven en vergoeding

Overzicht van opties voor doorverwijzing en vergoeding.

Download de brochure

Voor ouders en scholen is deze brochure beschikbaar waarin we ons aanbod en onze werkwijze beknopt weergeven.