Behandelaanbod

ONL biedt een gevarieerd palet aan gedragsinterventies voor een brede groep schoolgaande kinderen en jeugdigen met lichte gedragsproblemen: van circa 5 tot en met 12 jaar en van circa 12 tot en met 18 jaar.

Onze behandelmogelijkheden richten zich op diverse gebieden van lichte gedragsproblemen: angstproblematiek, stemmingsproblemen, sociaal-emotionele problematiek, aandachtstsproblemen, druk en impulsief gedrag, onafgestemd en onaangepast gedrag, agressief gedrag.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het eigen inzicht daarin kan worden gevarieerd in de te hanteren aanpak: individueel of groepsgewijs, blended (een combinatie van face-to-face behandelen en e-health) of e-health. Soms is het nodig om met psycho-educatie eerst bij kinderen, jongeren en/of hun ouders te werken aan de acceptatie van gedragsproblemen c.q. gevoelens van onmacht voordat effectieve ondersteuning kan starten.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Onlangs sloot weer een groep deelnemers de Opleiding Gedrag bij OnderwijsAdvies in Zoetermeer succesvol af. Binnen passend onderwijs wordt een steeds groter beroep gedaan op leraren om goed in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Binnen de Opleiding...