Gedragsproblemen en leren

Kinderen en jongeren zitten het grootste deel van de dag op school om te leren. Daar ontwikkelen zij hun talenten. Leraren en andere onderwijsprofessionals werken iedere dag hard om het beste uit leerlingen te halen. Vaak gaan het leren en de ontwikkeling haast vanzelf, maar soms ook niet. Om verschillende redenen kunnen leerlingen niet lekker in hun vel zitten. Zij uiten dat door zich terug te trekken of juist door gedrag te vertonen dat als storend en lastig wordt ervaren.

Dat het soms minder vanzelfsprekend gaat, is heel gewoon. Leren is een proces van vallen en opstaan. Voor álle jeugdigen, ook voor degenen met lichte gedragsproblemen. ‘ONL Gedrag’ draagt bij aan het normaliseren van extra zorg en ondersteuning bij lichte gedragsproblemen op school en thuis. Voor een effectieve integrale aanpak is voor ONL een goede samenwerking met ouders, scholen én wijkteams cruciaal.

Aanpak passend bij de situatie

Gedragsproblemen doen zich vaak in specifieke situaties voor. De omgeving waarin kinderen of jongeren verkeren, kan dat gedrag uitlokken. Onze aanpak is daarom altijd maatwerk en sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van kinderen én die van hun omgeving. ONL werkt bij de aanpak van gedragsproblemen altijd vanuit én aanvullend op het onderwijs. ONL hanteert een generieke behandelmethode, gebaseerd op gedragswetenschappelijke kennis en behandelresultaat die toepasbaar is op diverse gebieden van lichte gedragsproblemen.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Onlangs sloot weer een groep deelnemers de Opleiding Gedrag bij OnderwijsAdvies in Zoetermeer succesvol af. Binnen passend onderwijs wordt een steeds groter beroep gedaan op leraren om goed in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Binnen de Opleiding...