Tarieven en vergoeding

Doorgaans worden gedragsproblemen thuis of op school het eerst gesignaleerd. Om die reden zijn scholen en ouders ook vaak degenen die behoefte hebben aan extra ondersteuning of aanvullende zorg vanuit ONL. De volgende opties voor doorverwijzing en vergoeding zijn mogelijk:

Aanmelding bij ONL Vergoeding
School via de gemeente of zorgregio waarin gezagdragende ouder(s) woont/wonen Gemeente*
School zonder tussenkomst van de gemeente bij vrij toegankelijke hulp Gemeente*
Wijkteam, jeugdteam, buurtteam Gemeente*
Huisarts of jeugdarts Gemeente*
Geen: school meldt aan zonder tussenkomst van gemeente (niet-vrij toegankelijke hulp) School/samenwerkingsverband
Geen: ouders melden aan zonder tussenkomst van gemeente Ouders
Geen: samenwerking gemeenten en scholen in onderwijszorgarrangementen School en gemeente samen (cofinanciering)

*Mits de ONL-partner met de betreffende gemeente een contract heeft afgesloten.

Tarieven

Voor de tariefstelling verwijzen wij u naar de ONL-bureaus.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Dit is een voorbeeld pagina. Het verschilt van een bericht omdat het zich op een vaste plaats bevindt en getoond wordt in je sitenavigatie (in de meeste thema’s). Veel mensen starten met een Over pagina waarmee ze zich introduceren bij de site bezoekers. Het kan iets vertellen als dit:

Hallo allemaal! Ik ben overdag postbezorger en ’s avonds houd ik me bezig met acteren. Ik woon in Amsterdam en heb een tekkel met de naam Hecktor en houd van sterke koffie

…of iets als dit:

De XYZ vereniging is opgericht in 1971 en levert kwaliteit aan de leden. De vereniging kent sinds de oprichting meer dan 1000 leden, waarvan vele vrijwilligers taken op zich nemen om XYZ te laten bestaan.

Als nieuwe WordPress gebruiker, ga naar je dashboard om deze pagina te verwijderen en maak nieuwe pagina’s voor je site. Veel plezier!

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Onlangs sloot weer een groep deelnemers de Opleiding Gedrag bij OnderwijsAdvies in Zoetermeer succesvol af. Binnen passend onderwijs wordt een steeds groter beroep gedaan op leraren om goed in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Binnen de Opleiding...