Keurmerk

Kwaliteitscriteria

De aanbieders binnen de coöperatie Onderwijszorg Nederland zijn alle lid van EDventure, de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Om het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, moeten adviesbureaus voldoen aan kwaliteitscriteria voor hoogwaardig onderwijsadvies.

Cliënttevredenheid

Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo- erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat meer dan 80% van de cliënten ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten. Geen enkele cliënt is (zeer) ontevreden. Deze externe, objectieve meting van de klanttevredenheid acht EDventure en daarmee ONL, van grote waarde.

NKD-keurmerk

Alle bureaus van Onderwijszorg Nederland zijn gecertificeerd om diagnostiek en behandeling van dyslexie uit te voeren.

ISO-certificering

Het ISO-certificaat garandeert een solide interne bedrijfsvoering.

Privacy

Onderwijszorg Nederland neemt de privacy van haar cliënten serieus. Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.