Kwaliteitscriteria

De aanbieders binnen de coöperatie Onderwijszorg Nederland zijn alle lid van Onderwijsontwikkeling Nederland, de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Om het Onderwijsontwikkeling Nederland Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, moeten adviesbureaus voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies:

1. Beschikken over een ISO 9001-certificaat voor interne kwaliteitszorg

Momenteel heeft de branche een eigen brancheregeling, de Certificeringsregeling. Bijna alle leden van Onderwijsontwikkeling Nederland nemen aan deze regeling deel. Om objectiviteit voor kwaliteit te garanderen, is gekozen voor een certificering buiten de branche, het ISO 9001 certificaat. Dit certificaat wordt na een geslaagde externe audit door een onafhankelijke geaccrediteerde toetsingsorganisatie toegekend. Het bezit van een ISO 9001-certificaat laat zien dat een adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp structureel kwaliteitsmanagement voert, hetgeen een voortdurend streven naar optimalisering van bedrijfsprocessen inhoudt die gebaseerd zijn op een sluitende beleidscyclus.

2. In het bezit zijn van een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid

Sinds 2007 werkt Onderwijsontwikkeling Nederland samen met de onafhankelijke toetsingsorganisatie Cedeo. Om het Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, hebben de leden een Cedeo-erkenning nodig. Elke twee jaar moeten de leden onder hun klanten (de scholen) door Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het klanttevredenheidsonderzoek gaat gedetailleerd in op alle aspecten van de uitvoering van de opdrachten en met name de geboekte resultaten. Een Cedeo-erkenning betekent dat meer dan 80% van de klanten tevreden is over de kwaliteit en de performance van een adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp. Dit betekent dat het oordeel van scholen medebepalend is bij de erkenning van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.

3. Onderschrijven van het ledenstatuut

Het doel van het Onderwijsontwikkeling Nederland-ledenstatuut is het borgen van een hoog niveau van kwaliteit en betrokkenheid van de leden en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het borgen van dit hoge niveau van kwaliteit en professionaliteit van de leden. Met het ledenstatuut committeren de leden zich aan gedragsregels tussen leden onderling en verplichtingen aan de branche en voldoen zij aan de eisen op het gebied van innovatie en kennisdelen. Zo nemen zij deel aan een verplichte benchmark, een gezamenlijke brancheklachtenregeling, congressen en branchebijeenkomsten.

Met deze voorwaarden is de kwaliteit gegarandeerd én wordt het oordeel van de klant medebepalend voor het behoud van het keurmerk. Klanten moeten volledig kunnen vertrouwen op het kwaliteitsniveau van de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Daarom kunnen adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die niet aan alle eisen voldoen geen lid worden of blijven.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.