BCO Onderwijsadvies

BCO Onderwijsadvies helpt leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten. Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft de kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is de opgave van het onderwijs.

Waarom doen we dit?

 • Wij willen een bijdrage leveren aan de samenleving en van betekenis zijn voor de mensen in de samenleving.
 • Wij geloven dat onderwijs en educatie direct bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de samenleving.
 • Wij zijn er van overtuigd dat investeren in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen sterk bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving en de mensen in die samenleving.
 • Wij geloven dat leren en ontwikkelen altijd beter kan en moet omdat de samenleving en inzichten veranderen.
 • Wij geloven dat beter leren door kinderen mogelijk is door beter onderwijzen. En dat steeds beter adviseren hieraan kan bijdragen.
 • Wij willen van betekenis zijn voor kinderen en jeugdigen (en daarmee de samenleving) door met alle betrokken bij het leren en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen (leidsters, leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders) voor hen passende antwoorden te vinden op de vraag: hoe kan het leren en ontwikkelen nog beter? En te helpen de passende antwoorden te realiseren.

Hoe doen we dat?

BCO gelooft in betekenisvol leren in een uitdagende leeromgeving, waar mensen samenwerken, kennis delen en creëren. De inzet van ICT en sociale media is hierbij vanzelfsprekend.
De volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend voor ons:

 • We vertrouwen in de ontwikkelkracht van professionals: leidsters, leraren, middenmanagement en directies.
 • Professionals zijn eigenaar van hun leerprocessen en ontwikkeling.
 • Het startpunt van het leren is het individueel leren van de professional maar leren kan niet zonder de ander en vindt altijd plaats binnen de organisatie waarin men werkt en de mensen waarmee men samenwerkt.
 • De adviseur maakt als mediator verbindingen tussen de ontwikkelcapaciteit van professionals en de sociale context waarin geleerd wordt.
 • De adviseur is een coach van de lerende professional en tegelijkertijd een adviseur bij het realiseren van optimale leeromgevingen.
 • Verbinding schoolontwikkeling en professionalisering.

Postadres: Postbus 829, 5900 AV Venlo
Bezoekadres: Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
Telefoon: 077 3519284
Fax: 077 3522402
Website: www.bco-onderwijsadvies.nl
E-mail: info@bco-onderwijsadvies.nl
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Venlo: Tijn staat sterk mét dyslexie!

Venlo: Tijn staat sterk mét dyslexie!

De 11-jarige Tijn vertelt over zijn dyslexie. Hij geeft aan hoe hij moeite had met lezen en spellen, hoe zijn juf hem aanspoorde en toen duidelijk werd dat hij toch echt zijn best deed, er een onderzoek naar dyslexie gestart werd door BCO Onderwijsadvies. Tijn vertelt...