RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland)

RPCZ is  dé partner in de regio Zuidwest Nederland en Zeeland op het gebied van veranderen, leren en ontwikkelen.  RPCZ is al vele jaren actief als een professioneel en innovatief kennis- en expertisecentrum.

We werken graag samen met u aan de door u gewenste ontwikkeling en vernieuwing. Onze adviseurs kenmerken zich  door hun passie en professionele betrokkenheid bij onderwijs. Samen met u gaan zij op zoek naar op uw praktijk afgestemde oplossingen in leren en organiseren.
Zij weten zich daarbij ondersteund door producten en diensten die gebaseerd zijn op de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap.
Veel van onze medewerkers hebben ruime praktijkervaring in het onderwijs. Daardoor weten zij goed hoe het er op de school aan toe gaat. RPCZ richt zich op:

  • educatieve dienstverlening voor het onderwijs,
  •  de voorschoolse educatie én
  •  training, advies en ontwikkeling voor (overheids-)organisaties en bedrijven.

U kunt bij ons terecht voor:

  • begeleiding bij en advies over ontwikkeling van organisaties;
  • coaching van managers en (groepen) medewerkers;
  • ontwikkeling van innovatieve methodieken, materialen en publicaties;
  • trainingen, cursussen en opleidingen op tal van terreinen, zoals coaching, klassenmanagement, ICT, registratie van leervorderingen, kwaliteitszorg; onderzoek van leerlingen en advies aan leraren.

RPCZ is een organisatie met een maatschappelijke taak en wil met zijn werkzaamheden een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de wereld waarin we leven.
RPCZ-medewerkers gaan ervoor u als “partner” te ondersteunen bij datgene wat u wilt bereiken. “Klantgericht” is voor RPCZ  méér dan een slogan. Mensen en organisaties bevinden zich voortdurend in veranderingsprocessen. Elk veranderingsproces is verschillend én uniek en vraagt om een passende aanpak. RPCZ-medewerkers weten hoe samen mét u resultaat te boeken in veranderingsprocessen.

Postadres: Postbus 351, 4380 AJ Vlissingen
Bezoekadres: Stationsplein 21, 4461 HP Goes
Telefoon: 0118 480800
Website: www.rpcz.nl
E-mail: rpcz@rpcz.nl
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Aflevering 7: Taalspelletjes

Aflevering 7: Taalspelletjes

De wereld is in de greep van het coronavirus. Met man en macht zijn de leden van Onderwijszorg Nederland bezig om de dyslexiezorg door te laten gaan. In deze vlogreeks: leestips om thuis ook vooral te blijven lezen! Deze zevende aflevering heeft als onderwerp:...

RPCZ zoekt deskundige dyslexiebehandelaars

RPCZ zoekt deskundige dyslexiebehandelaars

Voor diverse regio’s in Zeeland is RPCZ,  adviesbureau voor onderwijs en kindcentra, op zoek naar dyslexiebehandelaars (orthopedagogen, psychologen of logopedisten) Als dyslexiebehandelaar voer je op freelance basis behandelingen uit voor RPCZ volgens de werkwijze van...

Vlissingen: Dyslexiebehandeling geeft kinderen weer vertrouwen

Vlissingen: Dyslexiebehandeling geeft kinderen weer vertrouwen

Sara is weer zeker van zichzelf “Toen Sara nog in groep 2 zat, attendeerde ik de leerkrachten al op dyslexie. Ik heb het zelf namelijk ook. Pas in groep 3 werd het zichtbaar. Het lezen ging slechter en in overleg met de school koos ik ervoor om Sara te laten...