Timpaan Onderwijs

Timpaan Onderwijs richt zich op training, advies en consultancy, waarbij de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs (PO,VO) en de daaraan gelieerde organisaties centraal staan. Met als doel dat ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen. De noordelijke provincies (Drenthe, Friesland, Groningen en de kop van Overijssel) is het werkgebied.

Er is een team van vaste adviseurs met expertise op het terrein van zorg, onderwijs- ontwikkeling en/of management en organisatieontwikkeling. Timpaan Onderwijs werkt tevens met freelancers en gaat duurzame strategische allianties aan met organisaties, die een toegevoegde waarde bieden aan haar positie en het profiel.

Timpaan Onderwijs wil een vanzelfsprekende partner in de regio zijn of gelden als het beste alternatief. Dit met name vanwege onze vooruitstrevende ontwikkeling als kenniscentrum voor zowel binnen als buiten de maatschappelijke sector.

Timpaan Onderwijs werkt vanuit bewezen resultaat naar resultaat in en met jou in jouw organisatie. Dit betekent werken vanuit wetenschappelijke en praktijkrelevante inzichten aan een gezamenlijk doel, namelijk hogere leerprestaties en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.

Postadres: Postbus 24, 8400 AA Gorredijk
Bezoekadres: Zwedenlaan 16, 9403 DE Assen
Telefoon: 088-9080100
Website: www.timpaanonderwijs.nl
E-mail: info@timpaanonderwijs.nl
Directeur-bestuurder: dhr. F. (Focko) Visser
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Assen: Een dyslexiebehandelsessie in beeld

Dyslexiebehandelaar Gerdien Aalbers van Timpaan laat je zien hoe een behandelsessie op school verloopt. Huiswerk wordt besproken, er wordt in koor gelezen en de software van Pelle helpt wordt samen geoefend. Effectief, praktisch én gezellig!...